Brandföreskrifter

Brandföreskrifter och gemensamma utrymmen

Som bostadsrättsförening är vi alla gemensamt skyldiga att förebygga brand.

Som vi tidigare informerat om i vårt nyhetsbrev under december och februari har Styrelsen i enlighet med gällande brandföreskrifter tagit beslut om att ändra vår tidigare policy och inte längre tillåta dörrmattor placerade utanför lägenhetsdörrarna. Detsamma gäller barnvagnar, som dessvärre måste placeras inne i lägenheten.

Vi ber dig/er därför att vänligen respektera Styrelsens beslut att följa gällande brandföreskrifter.