Sophantering

Grovsopor – Vargen8

Styrelsen vill än en gång påminna om att föreningen inte har något grovsoprum. Vi undersöker möjligheten om ett fast hämtningsdatum, där boende kan kasta sina grovsopor på föreningens bekostnad ett par gånger om året.   

Fram till dess annat besked ges så ansvarar varje medlem själv för att slänga sina grovsopor. I föreningens soprum får endast hushållssopor slängas.

Närmaste återvinningsstation finns på Tegnérgatan 23 .

Lämna ALDRIG grovsopor stående i källare, trapphus eller på gården! Detta är mycket viktigt då bortforsling av grovsopor är väldigt kostsam för föreningen.

Stadens återvinningscentraler har öppet 359 dagar om året. Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall. 

För information om närmaste återvinningscentral se:
http://www.stockholm.se/avc

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, säkrast når du oss på styrelsen@vargen8.se