Sophantering

Hushållssopor – Grovsopor – Vargen8

Styrelsen vill än en gång påminna om att föreningen inte har något grovsoprum. Varje medlem ansvarar själv för att slänga sina grovsopor på närmaste återvinningsstation. Hushållssopor slängs i speciellt avsett sopnedkast beläget på gården.

Tidningar, papper, kartonger, glas, metall & batterier lämnas på närmaste återvinningsstation, närmast belägna finns på Tegnérgatan 23 (nära Coop korningen Svevägen/ Tegnérgatan) .

Styrelsen förbereder fastigheten för källsortering av matavfall enligt ny lag 2023. Utrymmet kommer att finnas tillgängligt på plan -2 i närheten av tvättstugan/ stora varuhissen/ cykelförrådet. Det kommer att finnas speciellt anpassade papperspåsar och ett brunt sopkärl för matavfall. Vi återkommer med tydligare instruktioner och exakt plats när allt är klart.

Lämna ALDRIG grovsopor stående i källare, trapphus eller på gården! Detta är mycket viktigt då bortforsling av grovsopor är väldigt kostsam för föreningen.

Stadens återvinningscentraler har öppet 359 dagar om året. Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall. 

För information om närmaste återvinningscentral se:
http://www.stockholm.se/avc

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, säkrast når du oss på styrelsen@vargen8.se