Styrelsen

Styrelse 2019-2020

Ordförande
Erik Berggren

Ordinarie ledamöter
Nils Hast
Maria-Elisa Karlsson
Alvaro Navia
Michael Sigge
Bengt Gustafsson

Suppleanter
Lars Thalmann
Gunnar Annebro

E-post till styrelsen: styrelsen@vargen8.se

Valberedning 2019-2020

Valberedning
Birgitta Sigge
Sara Klemettilä