Styrelsen

Styrelse 2022-2023

Ordförande
Michael Sigge

Ordinarie ledamöter
Erik Berggren
Nils Hast
Maria-Elisa Karlsson
Alvaro Navia
Kari Klemettilä
Jan Hallesson

E-post till styrelsen: styrelsen@vargen8.se

Valberedning 2022-2023

Valberedning
Birgitta Sigge
Sara Klemettilä