Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen av Brf. Vargen8 är utlagd på NytorgetDe sköter redovisning, bokslut, betalningen av föreningens fakturor, skickar ut hyresavier och liknande sysslor.

Fastighetsskötsel 

Nytorgets fastigheter AB

tel. 08 640 08 00