TV och Bredband

TV
Digitalt TV-utbud finns att tillgå via Com hem. Se mer under www.comhem.se

Bredband
Föreningen har ett eget LAN nät som administreras av Ownit. Via det har vi möjligheten att koppla in bredband, telefoni samt TV. Mer info finns på www.ownit.se. Installationsmanual finns under Dokument.

Bredband ingår i avgiften.