Årsredovisning 2019 samt Stämmoprotokoll 2020-06-13

Protokoll från stämman 2020-06-13 samt Årsredovisning 2019 finns nu tillgängliga på hemsidan under Dokument.

Mvh
Lars