Årsredovisning 2018 samt Stämmoprotokoll 2019-06-13

Protokoll från stämman 2019-06-13 samt Årsredovisning 2018 finns nu tillgängliga på hemsidan under Dokument.

Mvh
Lars