Årsredovisning 2020 samt Stämmoprotokoll 2020-06-11

Protokoll från stämman 2020-06-11 samt Årsredovisning 2020 finns nu tillgängliga på hemsidan under Dokument.

Mvh
Styrelsen