Hyra ut i andra hand

När får man hyra ut i andra hand?
När så kallade beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen finns som till exempel arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom etc. Styrelsens eller hyresnämndens tillstånd krävs dock alltid.

Avgift för andrahandsuthyrning
Föreningens tar ut en avgift för andrahandsuthyrning för att täcka administrativa kostnader. Avgiften uppgår till per år, 10 procent av prisbasbeloppet och beräknas per påbörjad månad av uthyrning. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr och avgiften är således 4 650 kr per år (387,50 kr per månad). Avgiften faktureras medlemmen för hela hyresperioden i samband med styrelsens godkännande av andrahandsuthyrningen. Om andrahandsuthyrningen avslutas i förtid har medlemmen rätt att få tillbaka del av avgiften. Avgiften utgår inte i fall då medlemmen har betalande inneboende.

Kan medlemmar överklaga ett beslut att inte få hyra ut?
Ja, till hyresnämnden som sista instans.

Skälig hyra
En andrahandshyra ska vara skälig. För att bestämma hyran i en bostadsrätt ska lägenheten jämföras med en likvärdig allmännyttig hyresrätt. Bruksvärdet gäller, inte avgifterna som ofta är lägre. Man får inte lägga på för räntor och lån. Är lägenheten möblerad kan hyran vara något högre. Här är det bruksvärdet på möblerna som avgör. Be om kvitto på betald hyra.

Uthyraren kan bli återbetalningsskyldig om hyran är för hög. Den som anser sig ha betalt för mycket kan gå till hyresnämnden, även upp till tre månader efter utflyttning. Från och med den första februari 2013 har en bostadsrättsinnehavare rätt att ta ut en hyra som motsvarar fyra procent av marknadsvärdet samt månadskostnaden till föreningen.

Uthyraren har ansvaret
Uthyraren har ansvar för lägenheten och att hyran/avgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren säga upp honom eller henne, eller själv bli uppsagd.

Skriv kontrakt
För att slippa diskussioner om vad ni kommit överens om skriv ett kontrakt. Hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra ersättningar som kan bli aktuella, till exempel telefon- och elkostnader, ska finnas med. Läs av telefon och elmätare vid in- och utflyttning.

Besittningsskydd
Varar hyrestiden längre än två år ligger det i uthyrarens intresse att skriva ett separat avtal om att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Annars riskerar det att ta tid för uthyraren att få tillbaka sin lägenhet. Det gäller alltså även för en bostadsrätt trots att uthyraren äger bostaden. Hyresnämnden måste godkänna ett sådant avtal. Vid kortare uthyrning än två år har den som hyr i andra hand inget besittningsskydd. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över kontraktet mot värdens/föreningens vilja. En bostadsrättsförening får inte hyra ut i andra hand och på så sätt få bort besittningsskyddet. Den som hyr direkt av fastighetsägaren har alltid ett förstahandskontrakt.

Inventarielista
Skriv en inventarielista om lägenheten är möblerad. Kolla att listan och verkligheten stämmer överens. Ta upp skick och eventuella skador på möbler och lägenhet.

Försäkringar
Försäkringar är en besvärlig fråga vid andrahandskontrakt. Både den som hyr ut och den som hyr bör ta kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller. 

Ansökningsblankett finns under Dokument.