TV och Bredband

TV
Digitalt TV-utbud finns att tillgå via Tele2 (före detta Com hem).
Mer info finns på www.tele2.se

Bredband
Föreningen har ett eget LAN nät som administreras av Ownit.
Bredband ingår för bostadsrättsinnehavare i föreningen.
Mer info finns på www.ownit.se.