Försäkringar

Vargen8 har tecknat en fastighetsförsäkring med Nordeuropa Försäkring där bostadsrättsförsäkring för våra bostadsrättsinnehavare ingår.

När man bor i och äger en bostadsrätt har man eget ansvar för det inre i lägenheten. Det kan vara allt från målning och tapetsering till köksutrustning, sanitetsgods och fönster. Även golv, väggbeklädnad, innedörrar och snickerier är något som ligger på ens egen lott. Likaså ansvarar man själv för den fasta inredning som man själv eller som tidigare ägare har skaffat. För att kunna få ut någon ersättning om något av allt detta skulle gå sönder på ett eller annat sätt behövs det en bostadsrättsförsäkring. Vargen8 har fr o m 2013-03-01 tecknat en fastighetsförsäkring via Nordeuropa Försäkring där även bostadsrättsförsäkring ingår. Det betyder att våra Bostadsrättsinnehavare inte längre behöver teckna en separat tilläggsförsäkring utan det räcker med en vanlig hemförsäkring.  

Bostadsrättsförsäkringen gäller för bostadsrättsinnehavare och omfattar

  • bostadsrättslägenhet om bostadsrättsinnehavaren är reparations- och underhållsskyldig enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar
  • fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som bostadsrättsinnehavaren bekostat
  • tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten
  • uthus och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.

En beskrivning av försäkringen finns på Nordeuropa Försäkrings hemsida. https://nordeuropa.se/

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, säkrast når du oss på styrelsen@vargen8.se