Regler vid ombyggnad

Regler för ombyggnad är reglerad i förenings stadgar och regelverk från myndigheter.

Innan du börjar med en ombyggnad måste inhämta tillstånd av föreningen för att bygga om eller ändra något i lägenheten.

Under Dokument finns ansökningsblankett och vissa regler, men det är alltid förenings stadgar och regelverk från myndigheter som gäller.

Ladda ner blanketten och lämna in den till föreningen.