Valberedning

Vara med i styrelsen

Är du intresserad av att delta i styrelsen för Vargen8?

Inför val av nya styrelseledamöter på nästa årsstämma undrar vi om du är intresserad av att ingå i styrelsen för Vargen8, eller om du har förslag på någon annan lämplig kandidat.

Att föreningen sköts på ett bra sätt är mycket viktigt för alla oss medlemmar. Dels är det viktigt för trivseln att skötseln av fastigheten fungerar väl. Dels är det viktigt för föreningens ekonomi att vi lyckas hålla våra lokaler uthyrda och kostnaderna låga.

Vår förening har förhållandevis stora intäkter och stora kostnader, men få medlemmar. Därför är det extra viktigt att alla, som kan, engagerar sig i föreningen, i styrelsearbetet eller på annat sätt.

Som styrelseledamot erhåller du viss ekonomisk ersättning för det arbete du lägger ned.

Är du intresserad så kontakta styrelsen@vargen8.se eller valberedningen (se styrelsen).