Historia

Kvartersnamn i Stockholm< går tillbaka till kvartersindelningen i samband med de första stadsplaneringarna i staden på 1650-talet. Under den tiden lades ett rätvinkligt rutnät av gator och kvarter över staden. Initiativtagare var Clas FlemingFastigheterna bestående av bebyggda eller obebyggda tomter omgavs oftast av rätvinkligt anordnade gator och kvarteren i mitten gavs olika namn.

 Kvarteret Vargen ligger i hörnet Sveavägen / Olof Palmes gata (före detta Tunnelgatan). Kvartersnamnet finns redan med från första gaturegleringen på 1650-talet och har förmodligen samband med stjärnbilden Vargen (Lupus).