Sophantering

Hushållssopor – Grovsopor – Vargen8

Hushållssopor:
Hushållssopor slängs i speciellt avsett sopnedkast beläget på gården. Se till att inte ha alltför stora soppåsar, mosa aldrig ner något stort, det orsakar bara stopp. Använd återvinningsstation för förpackningar och återvinningsstation för grovsopor.

Återvinningsstation förpackningar:
Tidningar, papper, kartonger, glas, metall & batterier lämnas på närmaste återvinningsstation, närmast belägna finns på Luntmakargatan 28 alternativt Tegnérgatan 27 (nära Coop korningen Tegnérgatan 27/ Sveavägen 70) .

Matavfall:
Styrelsen förbereder fastigheten för källsortering av matavfall enligt ny lag 2023. Utrymmet kommer att finnas tillgängligt på plan -2 i närheten av tvättstugan/ stora varuhissen/ cykelförrådet. Det kommer att finnas speciellt anpassade papperspåsar och ett brunt sopkärl för matavfall. Vi återkommer med tydligare instruktioner och exakt plats när allt är klart.

Grovsopor:
Lämna ALDRIG grovsopor stående i källare, trapphus eller på gården! Detta är mycket viktigt då bortforsling av grovsopor är väldigt kostsamt för föreningen.

Stadens återvinningscentraler har öppet 359 dagar om året. Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall. 

För information om närmaste återvinningscentral se:
Stockholm vatten och avfall

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, säkrast når du oss på styrelsen@vargen8.se