Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor. För vår gemensamma trivsel har styrelsen skrivit ned några enkla regler.

Genom att följa trivselreglerna kan vi alla bidra till en god gemenskap i vår förening.

Lägenheter

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Om du skall installera tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra detta.

Ibland är det nödvändigt att utföra arbeten söm väsnas t.ex. borra, spika eller såga. Detta görs på vardagar kl. 08.00- 20.00 samt lördagar och söndagar kl. 09.00-18.00.

Lägenhetsförråd

Till din lägenhet hör ett förråd, förrådutrymmet finns i källaren på plan -2, kan nås via hiss Sveavägen 35 tillsammans med nyckelbricka och kod. Förrådet ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer och gärna också telefonnummer. Du får inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Samma regel gäller för övriga utrymmen i källaren. Förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden är ej tillåtet i gemensamma utrymmen.

Balkonger

Om du vill hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka till sig råttor, duvor och måsar.

Musik, party mm

Normalt skall ”frid” råda både inomhus och på gården mellan 23.00 -08.00.  Lördag och söndagsmorgnarna ser vi mycket gärna att friden råder längre.  Om ni har planerat in en fest eller några andra aktiviteter som kan störa grannarna är det bra om ni informerar innan genom att sätta upp en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Tänk på att ditt golv är grannens tak.

Sophantering

I husets sopnedkast på gården får endast hushållssopor kastas. Det är viktigt att soporna knyts till ordentligt innan de slängs. Tänk på att inte göra soppåsen för stor, det orsakar driftstörningar. Vi källsorterar så mycket som möjligt och station för återvinning av tidningar, papper, glas, hårdplast och batterier finns på Tegnérgatan 23 vid Coop Sveavägen. 

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, källare, förråd, cykelrum, tvättstuga och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel för våra lokalhyresgäster och deras kunder och gör att lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen och glöm inte att släcka ljuset när du går. Se till att dörrar går i lås efter dig når du går ut eller in. Det är ett enkelt sätt att minska risken att få objudna gäster.

Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i porten eller trappen då det är en utrymningsväg vid brand. För cyklar som används finns det utrymme för i övre källaren på Olofsgatan.

Rökning

På gemensamma balkonger samt gården är det ej tillåtet att röka.

Gården

Husdjur skall hållas under uppsikt och vara kopplade så att de inte stör eller förorenar. Vi lämnar givetvis inte heller något skräp efter oss på gården. Cykelparkering på gården är inte tillåten.

Tvättstuga

Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan och torkrummet efter vårt tvättpass. Vi släcker också lamporna när vi är klara. I tvättstugan så tvättar vi inte efter kl. 21.00 eller innan kl. 08.00.

Tänk på att hålla tvättiderna.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans kan vi medverka till att förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till styrelsen eller fastighetsskötaren. Meddela styrelsen eventuella iakttagelser i samband med dessa. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Trivselreglerna är antagna av styrelsen.  De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.  Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.