Föreningens stadgar finns tillgängliga under fliken dokument

Föreningens nya stadgar som stadfästes på extrastämman den 25:e November 2018 har nu registrerats av Bolagsverket och finns tillgängliga under Dokument på hemsidan.

Mvh,
Styrelsen